ביטול הסכם מול יזם בפרויקטים פינוי בינוי ותמא 38

התיקון לחוק המארגנים (חוק התחדשות עירונית) הידוע בכינויו "חוק המאכערים" יכנס מחר,17.11.23, לתוקף המאפשר לבעלי דירות שהתקשרו עם יזם בכל סוג של עסקת התחדשות עירונית בין אם זה תמא 38 או פינוי בינוי לבטל את ההתקשרות מבלי יחשב הפרה וזאת במידה והיזם לא עמד בלוח הזמנים המינימלי שנקבע בחוק לקידום פרויקט באופן שיאפשר להשתחרר מפרויקטים שלא מקודמים בלוחות זמנים סבירים. שימו לב, הפיצוי בביטול החוזה לא ידוע וייקבע בתקנות שיפורסמו על ידי שר המשפטים.

לפי תיקון זה, רוב של 50% ומעלה מקרב בעלי הדירות בבניין (כולל אלו שלא חתמו כלל על עסקה), רשאים להחליט על ביטול העסקה שנחתמה בין בעלי דירות בבניין ליזם, וזאת במקרה בו היזם לא הצליח להשלים חתימות עם רוב מסוים מבין בעלי הדירות בזמן סביר וגם במקרים בהם לא קידם את מימושו של הפרויקט, לא קידם תכנית פינוי בינוי במוסד התכנון או כאשר לא קידם הוצאת היתר בנייה לפרויקט, בלוח הזמנים שנקבע לכך בחוק.

מי מבעלי הדירות שיבטל עסקה עם יזם שחתם מולו על החוזה בנסיבות האמורות, לאחר קבלת החלטת רוב בעלי הדירות באסיפה כללית ולאחר שנמסרה על כך הודעה ליזם, לא ייחשב כמי שמפר הסכם. אבל היזם יהיה זכאי לקבל מאותו בעל דירה תשלום בסכום שיקבע שר המשפטים בתקנות כאמור.

בנוסף, ניתן לבטל הסכם אם היזם לא הגיע לרוב של 50% מבין בעלי הדירות תוך 24 חודשים ממועד חתימת עסקה ראשונה, או שלא הגיע לרוב של 60% בתוך 48 חודשים ממועד זה. כמו כן, רשאים בעלי הדירות לבטל את ההסכם אם היזם לא הגיש תכנית פינוי בינוי למוסד תכנון בתוך 54 חודשים ממועד חתימה על ההסכם הראשונה בבניין.

כמו כן, ניתן לפעול לביטול התקשרות מול היזם גם בתמ"א 38 במקרה שהיזם לא הגיע לרוב של 50% מקרב בעלי הדירות בתוך 18 חודשים ממועד חתימה על ההסכם הראשונה בבניין, או לרוב של 67% בתוך 36 חודשים ממועד זה. בנוסף, רשאים בעלי הדירות לבטל את ההסכם אם היזם לא הגיש בקשה להיתר למוסד התכנון המוסמך בתוך 42 חודשים ממועד חתימה על ההסכם הראשונה.

Bookmark the permalink.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.