סרטים ב-10 שקלים בכל רחבי הארץ – יום הקולנוע הישראלי

יום הקולנוע הישראלי יתקיים מחר ב-7 בפברואר 2024, במהלכו יוקרנו בכל

המשך קריאה