חוק סימון תוצרת חקלאית בתפזורת נכנס לתוקף

תיקון לחוק הגנת הצרכן שמחייב סימון ארץ מקור על תוצרת חקלאית נכנס לתוקף השבוע.

המשך קריאה