MIRACLE CUSHION – מייק אפ נוזלי בתוך ספוגית החדש מבית LANCOME

באסיה ובקוראה דרומית בפרט שגרת טיפוח מוקפדת מאוד המהווה תת־תרבות של המשך קריאה