אחוז מימון משכנתא – השפעה על ריבית במשכנתא

כדי להימנע מקריסה בענף הנדל"ן ובשוק המשכנתאות, הטיל בנק ישראל מגבלה על אחוז מימון המשך קריאה