מדד המחירים לצרכן מאי 2024 – מדד תשומות הבניה והדיור

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (14.6.24, יום שישי) את מדד המחירים לצרכן לחודש מאי 2024

המשך קריאה

מדד המחירים לצרכן אפריל 2024 – מדד תשומות הבניה והדיור

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (15.5.24, יום רביעי) את מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל

המשך קריאה

מדד המחירים לצרכן מרץ 2024 – מדד תשומות הבניה והדיור

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (15.4.24, יום שני) את מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ 2024

המשך קריאה

מדד המחירים לצרכן פברואר 2024 – מדד תשומות הבניה והדיור

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (15.3.24, יום שישי) את מדד המחירים לצרכן לחודש פברואר

מדד המחירים לצרכן ינואר 2024 – מדד תשומות הבניה והדיור

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (15.2.24, יום חמישי) את מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר

המשך קריאה