מדד המחירים לצרכן יולי 2023 – מדד תשומות הבניה והדיור

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (יום שלישי) את מדד המחירים לצרכן לחודש יולי המשך קריאה