מדד המחירים לצרכן אוקטובר 2023 – מדד תשומות הבניה והדיור

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (15.11.23, יום רביעי) את מדד המחירים לצרכן

המשך קריאה