מדד המחירים לצרכן אוגוסט 2023 – מדד תשומות הבניה והדיור

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (יום שישי ערב ראש השנה) את מדד המחירים המשך קריאה