מדד המחירים לצרכן ספטמבר 2023 – מדד תשומות הבניה והדיור

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (15.10.23, יום ראשון) את מדד המחירים לצרכן

המשך קריאה