מדד המחירים לצרכן נובמבר 2023 – מדד תשומות הבניה והדיור

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (15.11.23, יום שישי) את מדד המחירים לצרכן

המשך קריאה