מדד המחירים לצרכן ינואר 2024 – מדד תשומות הבניה והדיור

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (15.2.24, יום חמישי) את מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר

המשך קריאה