מדד המחירים לצרכן יוני 2023 – מדד תשומות הבניה והדיור

האינפלציה נבלמת? המשך קריאה

עליה במדד המחירים לצרכן מאי 2023 – ירידה במדד תשומות הבניה והדיור

סיבה לאופטימיות?

המשך קריאה

עליות במדד המחירים לצרכן אפריל 2023 ומדד תשומות הבניה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום, (שני) 15.5.23, את מדד המחירים לצרכן לחודש המשך קריאה

עליה במדד המחירים לצרכן מרץ 2023 ומדד תשומות הבניה

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (שישי), 14.4.2023 את מדד המחירים לצרכן

המשך קריאה