מדד המחירים לצרכן דצמבר 2023 – מדד תשומות הבניה והדיור

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (15.1.24, יום שני) את מדד המחירים לצרכן

המשך קריאה