כצפוי: בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי

הוועדה המוניטרית של בנק ישראל בראשות הנגיד פרופ' אמיר ירון קבעה היום, 8.7.2024, המשך קריאה

מדד המחירים לצרכן מאי 2024 – מדד תשומות הבניה והדיור

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (14.6.24, יום שישי) את מדד המחירים לצרכן לחודש מאי 2024

המשך קריאה

מדד המחירים לצרכן אפריל 2024 – מדד תשומות הבניה והדיור

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (15.5.24, יום רביעי) את מדד המחירים לצרכן לחודש אפריל

המשך קריאה

מדד המחירים לצרכן מרץ 2024 – מדד תשומות הבניה והדיור

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (15.4.24, יום שני) את מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ 2024

המשך קריאה

בנק ישראל הותיר את הריבית במשק ללא שינוי

הוועדה המוניטרית של בנק ישראל בראשות הנגיד פרופ' אמיר ירון קבעה היום, 8.4.2024, המשך קריאה