מוצר בחינם כנגד כל מוצר מתוצרתה של סנפרוסט

מבקשה לאישור הסדר פשרה שהוגשה לאחרונה לבית המשפט המחוזי המשך קריאה