יום הזכרון לשואה ולגבורה!נזכור!!

פורטל מתנות פלוס מרכין ראש וזוכר יחד עם כל עם ישראל את יום השואה והגבורה .

נזכור ולא נישכח!!!