בוטל המס על החד פעמי

ממשלת ישראל אישרה את ביטול המס על הכלים החד-פעמיים, זאת בהמשך להנחייתו של המשך קריאה