סגר בישראל – רשימת ההגבלות המלאה – מה אסור ומה מותר?

מגבלות התנועה על האזרחים בישראל נכנסו לתוקפן בכל רחבי הארץ ביום המשך קריאה