חינם – סדרת הקרנות של סרטי נעורים בגן הפסגה – יפו העתיקה

לאור ההצלחה של ההקרנות הפתוחות בגן הפסגה במהלך המשך קריאה