עליה במדד המחירים לצרכן מאי 2023 – ירידה במדד תשומות הבניה והדיור

סיבה לאופטימיות?

המשך קריאה