מדד המחירים לצרכן מאי 2024 – מדד תשומות הבניה והדיור

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (14.6.24, יום שישי) את מדד המחירים לצרכן לחודש מאי 2024

המשך קריאה