אישור העדר חובות – אישור לטאבו

אם מכרתם פעם נכס מגורים, התבקשתם להמציא לרוכש אישור עירייה המופנה ללשכת המשך קריאה