תמונה על מגנט בשקל – הלד צילום – עופר הקניון הגדול פ"ת

רוצים תמונה על מגנט בעיצוב אישי בשקל בלבד בהלד צילום  – בעופר המשך קריאה

חינם – מתנה – תמונה על מגנט במתנה – עופר קריון קריית ביאליק

רוצים תמונה על מגנט במתנה  בקניון עופר קריון קריית המשך קריאה